Itech nin ilvitl timoyolpaktia

Itech nin ololistlistli tikselia yolchikavalistli tlen vitz de tlakpak inavak toYejwatzi kan ye tlanavatia. Nin tlajtoli kiyolchika tlen yolkokoxki tlen sotlava tlen amo ok kipia kan mopolevis porke nin tlajtoli amo iaxka se tlakatl de nin tlatikpatli si no vitz de inavak toYejwatzi.

Aqui esta estamos escuchando la Palabra

Xivala iva xikmoviso nin tlamovisoli kan kitemaka kuenta kenomi kan techkajkayajtok amo tlakatl.

Cantandodole a nuestro Dios

Nin tiotlakuikali kitlajtlani se iknomachilistli inavak nYejwatzi  iva nestok itech tiotlajkuiloli salmo 57.